Jak powstaje lek ziołowy

Microscope with herb - Formulating a Herbal Drug - The Himalaya Drug Company

Wszystkie preparaty ziołowe w Himalajach znajdują swoje korzenie w klasycznych tekstach ajurwedyjskich. Zespół botaników i ekspertów ajurwedyjskich w naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym dokonuje przeglądu tych tekstów naukowych i sporządza krótką listę odpowiednich ziół do dalszych badań. Zespół fitochemików z Himalajów bada geograficzne i sezonowe zmiany profili znacznikowych tych ziół. Profilowanie fitochemiczne jest ustalane na podstawie różnych pór roku i lokalizacji geograficznych, aby zapewnić spójność poszczególnych partii, dobrą jakość i standaryzację. Jakość ziół jest dodatkowo utrzymywana poprzez uprawę pod nadzorem naukowców z dziedziny rolnictwa lub poprzez praktykę zrównoważonego zbierania i zbioru pod nadzorem przeszkolonych botaników (w przypadku ziół pochodzących ze środowiska naturalnego). Zioła muszą następnie przechodzić rygorystyczne kontrole jakości zgodnie z wewnętrznymi specyfikacjami określonymi przez naszych naukowców.

Naukowcy z Himalajów przyjęli technologię frakcjonowania i oczyszczania metodą próby biologicznej w celu identyfikacji frakcji aktywnych. Zapewnia to, że preparat ziołowy jest znormalizowany, a jego formuła posiada wymagane poziomy związków bioaktywnych, aby wywołać odpowiedź farmakologiczną. Technologia ta jest wykorzystywana w innowacyjnych metodach leczenia dolegliwości, w tym raka, cukrzycy i depresji, a także w specjalistycznych produktach z kategorii pielęgnacji skóry, jamy ustnej i włosów.

Ekstrakcja Super Critical Fluid (SCF), szybko rozwijająca się technologia ekstrakcji materiałów ziołowych, jest wykorzystywana do ekstrakcji korzystnych związków bioaktywnych. Zapewnia to brak pozostałości rozpuszczalników w preparatach ziołowych przy jednoczesnym dostarczaniu bezpiecznych i skutecznych produktów.

Ekstrakty z pojedynczego zioła lub kombinacji ziół są początkowo badane na modelach chorobowych linii komórkowych w celu oceny skuteczności leku. Po potwierdzeniu skuteczności, ekstrakty te są poddawane rygorystycznym testom toksyczności i badaniom mutagennym w celu zapewnienia, że badania na ludziach są bezpieczne. Ekstrakty są formułowane w pożądanych formach dawkowania (kapsułki, tabletki, kapsułki, syropy i krople), a następnie wprowadzane do ludzkich badań klinicznych. Wszystkie badania kliniczne są zgodne z normami indyjskimi i międzynarodowymi dotyczącymi badań na ludziach.