Opracowywanie leku ziołowego

Microscope with herb - Formulating a Herbal Drug - The Himalaya Drug Company

Wszystkie preparaty ziołowe w Himalaya mają swoje korzenie w klasycznych tekstach ajurwedyjskich. Zespół botaników i ekspertów Ajurwedy w naszym centrum badawczo-rozwojowym śledzi teksty Ayurwedy i sporządza listę wybranych ziół, które kwalifukuje do dalszych badań. Zespół fitochemików Himalaya bada geograficzne i sezonowe różnice w profilach markerów tych ziół. Profilowanie fitochemiczne jest przygotowywane z różnych sezonów i lokalizacji geograficznych w celu zapewnienia spójności partii, dobrej jakości i standaryzacji procesu produkcji jak i wyrobu gotowego. Jakość ziół jest utrzymywana poprzez uprawę ziół pod nadzorem naukowców z dziedziny rolnictwa lub poprzez stosowanie zrównoważonych praktyk zbierania i pozyskiwania ziół pod nadzorem wyszkolonych botaników (w przypadku ziół pozyskiwanych ze środowiska naturalnego). Zioła muszą następnie przejść przez rygorystyczną kontrolę jakości zgodnie z wewnętrznymi specyfikacjami określonymi przez naszych naukowców.

Naukowcy Himalaya przyjęli technologię frakcjonowania i oczyszczania opartą na testach biologicznych w celu zidentyfikowania aktywnych frakcji. Gwarantuje to, że preparat ziołowy jest standaryzowany, a formuła zawiera wymagane poziomy związków bioaktywnych, aby wywołać odpowiedź farmakologiczną.

Ekstrakcja Super Critical Fluid (SCF), szybko rozwijająca się technologia ekstrakcji materiałów ziołowych, jest wykorzystywana do ekstrakcji korzystnych związków bioaktywnych.

Zapewnia to brak pozostałości rozpuszczalników w preparatach ziołowych, dostarczając jednocześnie bezpieczne i skuteczne produkty.